Mijn favorieten

Taxatie


Doorgaans krijgt u met een taxatie te maken als u een nieuwe woning koopt of u uw hypotheek oversluit. De taxateur bepaalt de marktwaarde van de woning zoals deze past in de woningmarkt. Hypotheekverstrekkers eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie doet en dat het rapport gevalideerd wordt.

Het bepalen van de marktwaarde is maatwerk.


Tijdens een taxatie letten we op de volgende factoren:
 • de staat van onderhoud
 • de inhoud en de oppervlakte
 • de functionele indeling
 • de constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan
 • mate van isolatie en energiezuinigheid
 • verplichtingen en rechten, zoals overpad en erfpacht
 • de ligging en de omgeving
 • het bestemmingsplan
 • de marktsituatie


KOSTEN 

Taxatie Woning - € 630,- 
           incl. btw 21%
           incl. validatie NWWI t.w.v. € 46,-

Taxatie Appartement - € 690,- 
           incl. btw 21%
           incl. validatie NWWI t.w.v. € 46,-


Mogelijke extra's
 • Energie Besparende voorzieningen opnemen en verwerken - € 30,-
 • Verbouwing opnemen en verwerken - € 60,-
 • Uniforme Meetstaat Gebruiksoppervlakte Woningen conform BBMI - € 102,85


Avenue ’t Gooi voert taxaties uit voor partijen die voor diverse doeleinden een taxatierapport nodig hebben. Onze rapporten zijn gebaseerd op marktkennis en zorgvuldig onderzoek. U ontvangt uw taxatierapport digitaal en indien gewenst in printversie. De taxatierapporten worden door alle hypotheekverstrekkers erkend.


De juiste partners
Onder andere het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden.
 
In het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) vindt u die gekwalificeerde taxateurs: Register-Taxateurs. NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen. 

NWWI Taxatie nodig? Klik hier om een NWWI taxatie aan te vragen. Of bel ons voor meer informatie.